A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

Дневникът на успешния Лидер

Дневникът на успешния
Лидер

О:


Кариера – това  е основният път, който следваме в работния аспект от живота си, или напредъкът в професионалните ни постижения.

Професия – това е основна трудова дейност, за която човек се подготвя, квалифицира и с която се прехранва.

Трудово правоотношение – това е регулирано от правото обществено отношение между наемните работници и техните работодатели, при и по повод полагането на зависим труд.

Трудов стаж – това е времето, в което работникът е работил по трудовото правоотношение.

Възнаграждение – това е сумата пари, заплатена срещу извършена работа.

Квалификация – това са придобитите знания и умения в професионалната подготовка.

Автобиография/CV (curriculum vitae) това е структурираното собствено представяне на кандидатстващ за работа пред потенциален бъдещ работодател

Мотивационно писмо – това е писмо, което кандидатстващият за работа пише до потенциален бъдещ работодател.  В мотивационното писмо изразяваме и аргументираме мотивацията си за кандидатстване и изтъкваме своите силни страни, които биха могли да допринесат за за постигането на целите на фирмата.

Препоръка – това са положителни сведения за някого, които  обикновено се дават в писмен вид.

Работно време – това времето през което работника отдава работната си сила, а работодателят я използва за целите на производството.

Трудова борса - е организация (агенция), в която биват свързвани работодатели с работещи, и където безработни се регистрират с цел намиране на работа, като агенцията играе ролята на посредник.

Безработица – това е икономическо явление, което се характеризира с наличие на безработни лица в дадена държава. Безработицата е налице, когато даден индивид, група и хора са без работа, докато в същото време активно търсят такава.

Трудова експлоатация – това е противозаконно използване на хора за принудителен труд в условия, близки на робство. Жертвите често биват принуждавани да работят срещу минимално или никакво заплащане. Това може да се случи както в чужбина, така и в границите на собствената ни държава

Трафик на хора – това е принудително отвличане, набиране, транспортиране, прехвърляне, укриване, подслоняване от хора, които искат насила да окажат натиск (принуда) над твоята воля, т.е. над твоите мисли и действия.