A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

Дневникът на успешния Лидер

Дневникът на успешния
Лидер

Образованието?


„Прекрасното нещо на това да учиш е това, че никой не може да отнеме наученото от теб”, Б.Б. Кинг

Здравей!

Моля те, не бързай да смръщваш вежди...:))). Думата „образование” не е лоша дума. В тази част от портала  ще разглеждаме важни теми, които сигурен съм, имат значение за теб и твоето бъдеще.

Образование е събирателна дума за всичко, което научаваме през живота си. Факт е, че още от раждането си всеки човек има стремеж да опознае нещата и да ги усвои, според тяхното предназначение за собствените си нужди. Да, усмихни се! - ти също си се родил със силен изследователски рефлекс. Той е в основата на това да проговориш още в края на 1-та година от живота си и да овладееш умението за лазене, катерене, изправено ходене.

Някои хора вярват, че образованието се свежда само до това, което сме научили в училище. В известен смисъл това е така. За първи път за повечето от нещата се информираме и научаваме в класната стая.  Но има много факти и разбирания, които придобиваме в резултат житейския опит. „Човек се учи от какво му се случи” – е обобщил в народна поговорка българинът.

Това ми напомня за една история:

Един лодкар поканил селския учител на разходка в морето. Учителят, излегнат под синьото небе, попитал лодкаря: "Какво ще бъде времето днес?" Лодкарят установил посоката на вятъра, погледнал слънцето, сбърчил вежди и отговорил: "Ако питаш мен, ние ще имаме буря." Ужасен от този отговор, учителят направил гримаса и критично казал: "Лодкарю, не си ли учил граматика? Не се казва "ние ще имаме", а "ще има". В отговор на упрека лодкарят само повдигнал рамене: "Какво ме е грижа за граматиката?" Учителят бил доста объркан.

"Не знаеш граматиката? Тогава половината ти живот е отишъл на вятъра." Както и бил предсказал лодкарят, тъмни облаци се появили на хоризонта, силен вятър подгонил вълните и лодката се заклатила като орехова черупка. Вълните заливали лодката с планини от вода. Тогава лодкарят попитал учителя: "Учил ли си някога да плуваш?" Учителят отговорил: "Не, защо ще трябва да се уча да плувам?" Засмян до уши, лодкарят отвърнал: "А, в такъв случай целият ти живот отива на вятъра, защото лодката ни ще потъне всеки момент."

Образованието е непрекъснат процес и именно вродената жажда за учене и придобиване на умения ти позволява на всеки етап от живота си да разширяваш знанията си и да подхождаш с ново разбиране към всичко, което определя твоя живот и дейност. 

При всеки човек личното академично постижение се основава на инициативата, която той поема за изучаване и овладяване на нови компетентности. Следователно от теб самия зависи изборът на образование и придобиването на високи постижения в дадена област. 

Високите постижения от ученето са показател за това, че ти си не само си образован в дадената област, но и притежаваш разбиране за нея. Овладяването на знания до степен на разбиране ти дава възможност да прилагаш своите знания и умения смислено или по същество. Знанието предполага единствено, че ти си информиран за нещата,  докато разбирането означава, че ти знаеш защо тези неща съществуват по даден начин и как да ги използваш в даден момент.

Например, ако знаеш, че 2+4=6, това е просто назубряне на нещо, докато не разбереш математическата идея, която стои зад числата 2 и 4. Човек, който притежава знание не променя задължително своите действия въз основа на това, което знае. Ако обаче наистина разбираш добре това, което си научил, ти ще можеш да прилагаш своите знания по смислен начин. Човек, който извършва своите действия на базата на това, което  знае и разбира може да бъде определен за разумен или съзнателен човек. Да си съзнателен означава да подхождаш  „с-ъ-знание” в живота си.

 Това е и причината, поради която много възрастни хора имат качеството да са проницателни. Всеки човек,  който е полагал усилия по време на обучението си и е учил с разбиране, след завършване на училищното си образование се справя с нещата по силата на така наречения „изкристализирал интелект”. Тоест, ако той е усвоил с разбиране като ученик законите на физиката, не е необходимо да отваря отново учебника, за да премести голям товар от т. А до т. Б. Той просто ще изгради лост с определена дължина и якост. 

Каква е целта на образованието?