A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

Дневникът на успешния Лидер

Дневникът на успешния
Лидер

О:


Постигам  -  да имаш успех, в резултат на положени от теб усилия.

Постижение - резултатът от положени усилия.

Дарба - вродена способност /предразположение да правиш определени неща качествено.

Образование - процес на преподаване и научаване на знания и специфични умения, нужни за подготовката на всеки човек за живота. Важна цел на образованието е предаването на културните традиции между поколенията, както и научаването на компетентности за икономическия напредък и въвеждането на нови технологии за подобряване на човешкия живот.

Информация - знание, придобито посредством изследване, изучаване или  обучение.

Учeне –  усвояване на знание до степен на разбиране или овладяване на умение посредством обучение или изследователски опит.

Знание - съвкупност от факти, информация и умения, придобити по време на процеса на училищно и извънучилищно образование и улесняващи човек да се справи с постигането на специфични цели.

Изучаване – фокусирано проучване или анализ на дадено явление, развитие или въпрос.

Талант – вродена дарба на човек.

Учител - някой, който преподава знания и формира умения.

Разбиране– схващане същността и значението на нещо от действителността, включително и гледните точки и убеждения на другите хора.

Проницателност - способността да се подхожда към нещата с предвидливост и правилна оценка за изхода от ситуацията.