A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

Дневникът на успешния Лидер

Дневникът на успешния
Лидер

Възможности за дейност в полза на обществото

Annotation

Много са възможностите човек да извършва дейност в полза на обществото, както в своята собствена страна, така и извън пределите й.

В случай, че обичаш да пътуваш и си склонен да живееш в чужбина, то може да обмислиш възможностите да станеш доброволец извън пределите на своята родина. Например да отидеш в Африка или Латинска Америка.

Продължителността на една такава програма и изискуемите часове за полагане на доброволен труд е нещо друго, което е важно да обмислиш, когато проучваш възможностите за такава дейност.

Има възможности за доброволчество в рамките на един ден, например за подпомагането на някакво събитие и други, които изискват по-дългосрочна ангажираност.

Избери сфера на дейност, към която силно те вълнува. Когато те е грижа за крайния резултат ще бъдеш и по-ефективен. Броят и обхватът на организациите, в това число и неправителствените, е огромен. Има много възможности за избор, така че избери нещо, към което проявяваш силен интерес. Някои организации се занимава с организирането на кампании, други предлагат различни услуги или набират средства за добри каузи. Ето ти няколко примера за каузи, които може да провокират твоя интерес:

 • Подкрепа на деца и младежи в неравностойно положение

 • Подкрепа и грижа за възрастни хора

 • Подкрепа за бездомни

 • Подкрепа на пострадали от насилие/трафик на хора

 • Подкрепа на хора с увреждания и нуждаещи се от специални грижи

 • Права на животните

 • Равенство между половете

 • Подкрепа на ЛГБТ хората

 • Интеграция на хора от малцинствата

 • Физическо здраве/Спорт

 • Психично здраве

 • Опазване на околната среда

 • Менторство

 • Болници и хосписи

 • Събития с цел набиране на средства за благотворителност

Това са само няколко примера, но те в никакъв случай не изчерпват темите. Направи своето проучване, за да намериш онези възможности, които биха те вдъхновили да бъдеш активен.

Също така е хубаво да помислиш над следните въпроси при избора си на обществена дейност:

 • Колко добро е управлението в нестопанския сектор?

 • Изготвя ли организацията годишен доклад?

 • Добре ли ръководи организацията своите доброволци? 

 • Какви възможности/програми за обучение предлагат на новите доброволци?

 • Какви умения са необходими в областта, от която се интересуваш?

 • Колко добре си запознат с въпросите, с които се занимава дадената организация?

Кампаниите по набиране на средства често биват набързо организирани в резултат от бедствия. Те могат да представляват парични дарения, дарения на дрехи, предоставяне на храна или осигуряване на лекарства необходими в резултат от настъпилото бедствие. Докато много от тези неформални организации функционират в отговор на нуждите на хората, добра идея е да провериш надеждността им и да проучиш например дали събраните пари и вещи наистина достигат до нуждаещите се от тях.

Ето къде можеш да намериш изчерпателна информация, както и да кандидатстваш за актуални доброволчески програми:

http://europa.eu/youth/evs_database

http://cvs-bg.org/

http://www.redcross.bg/dovrovoletz.html

http://www.unicef.bg/stani-dobrovolets

http://www.caritas-bg.org/index.php?option=com_content&view=article&id=245&Itemid=140