A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

Дневникът на успешния Лидер

Дневникът на успешния
Лидер

О:


Компенсация- възстановяване на загубата на нещо или обезщетение на нанесена вреда. 

Комуникация  – обмен на информация, впечатления и оказване на влияние на другите, посредством обща система  символи, знаци или поведение.

Общност -  група от хора или нации, които имат обща история или общ икономически и политически интерес;

Конфликт – ясни различия между интереси и позиции, водещи до враждебни действия между участниците;

Култура  - думата култура характеризира цялата съвкупност от духовни и материални ценности, създадени от човечеството през историческото му минало. Културата предпоставя регулирането на човешките взаимоотношения.

Обкръжаваща среда (съществително) - съвкупността от социални и културни условия, които влияят върху живота на индивида и общността;

Семейство (съществително) - група от хора, които имат общ семеен произход и идентичността на всеки член от семейството е значимо свързана с характеристиките на рода;

Социална мрежа за подкрепа (съществително) – създадени контакти между хора, групи или институции за размяна на информация или услуги, с оглед насърчаване на продуктивните взаимоотношения;

Връстник - човек, който е на еднаква възраст с друг и поради това има много близки убеждения с  неговите, често двамата принадлежат към една и съща социална група, обличат се по сходен начин, слушат една и съща музика и имат общи идоли; 

Отношение  – връзка между хората, предпоставяща усещането за близост или дистанция и определяща качеството на общото взаимодействие;

Социален – отнася се до живота на хората в група или общество и до склонността им да общуват помежду си; 

Реч - средство за изразяване на мисли и за общуване между хората;

Стереотип - набор от неверни, опростени идеи и мнения за дадена група, третирани като реални и достоверни факти и влияещи на отношението към групата. Стереотипите са в основата на дискриминацията между групи и/или индивиди.

Символ – знак, рисунка, която представя в съкратен вид същността или значението на даден предмет, събитие или идея. Например, кръстът е символ на Християнството;

Екип - хора, които имат обща цел и си сътрудничат по време на постигането й.