A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

Дневникът на успешния Лидер

Дневникът на успешния
Лидер

За какво съм роден или кои са моите интереси?

Annotation

Първото, което е важно да разбереш за себе си е да получиш отговор на въпроса:

За какво съм роден или кои са моите интереси? /личностно развитие и професионално самоопределение/

Всеки човек се ражда на този свят с определени заложби /качества/, които му дават възможност да развие умения за труд в точно определена област. За всеки човек мотивацията за труд е резултат от действието както на външни /социална среда/, така и на вътрешни фактори /способности, дарби, талант/, които го подтикват към професионална активност.

Хората се чувстват добре, когато чрез свои конкретни действия правят съществуването си по-приятно и независимо, т.е. постигат удовлетворяване на жизнените си потребности. Следователно, всеки човек може да промени ситуацията си на живот, по отношение задоволяване на основните си потребности,  чрез успешна професионална реализация. Най-голямото прозрение на съвременния човек е, че е разгадал формулата за успех  в тази насока. “Познай себе си!” е написано на древен храм. Това послание е актуално за всяка историческа епоха и за всяка отделна личност. Именно то е провокирало учени от различни социални науки (антропология, социология, психология, педагогика) да открият кои са водещите интереси за човека или как отделния човек се насочва към определена област за себереализиция. Така, въз основа на проучване на ценностите е обособена следната категоризация на интереси те (Гилфорд и Цимерман), присъщи на човешкия индивид:

 • Природни интересиинтереси свързани с живот на открито; желания за работа с растения и животни, загриженост за опазване на природните ресурси, стремеж към избягване на ограниченията на сградите и многолюдните места.

 • Технически интересиинтерес към работа с машини и инструменти. Предпочитания за разглобяване и обратно сглобяване на предмети; интерес към технически познания, свързани с функционирането на механичните устройства; изграждане, ремонт и проектиране на машини и инструменти.

 • Научни интересиинтерес към дадена област на науката;предпочитания към изследване /експериментиране/ или детайлно и старателно проучване, стремеж към откриване на обяснения за природни феномени.

 • Творчески интереси –  интерес към  създаване на нови идеи, теории или обекти; склонност към заменяне на конвенционални идеи и методи с уникални такива или с оригинални изобретения.

 • Литературни интереси – усет към писмения и говорим език; интерес към четенето и писането; предпочитание към работа с вербални материали, както и към оценяването, използването и усъвършенстването им.

 • Артистични интересиценене на красотата и изобразителното изкуство, музиката, танците или драматичните произведения; интерес и желание за получаване на удоволствие, оценяване на произведения на изкуството, които носят емоционален или естетически заряд и участие в създаването им.

 • Сфера на услугитеинтерес към оказване на помощ на хора по личностно ангажиран начин; хуманитарни интереси; предпочитание към работа за благото на другите.

 • Предприемачески интересиинтерес към купуването и продаването; удовлетворение от извършване на сделки; ориентация към извличане на печалба; склонност към поемане на рискове за получаване на възможни финансови облаги.

 • Лидерски интересиинтерес към ръководене или насочване на други хора; стремеж към организиране на групи и поемане на отговорност за техните действия; предпочитание към административна дейност и/или поемане на отговорност.

 • Чиновнически интересиинтерес към работа в офис; предпочитания към дейности, изискващи задълбоченост, прецизност, точност и ред; интерес към работа с офис оборудване и към изпълняване на рутинни задачи.

Както сам се убеждаваш, много и разнообразни са човешките интереси, но  онова, което е ясно и непроменимо при вземането на решение за избор на професия и което е важно да знаеш и ти е:

 1. За да осъзнаеш собствената си мотивация за избор на професия и съответно за търсенето на работа трябва да преминеш през сложен процес на самоанализ, свързан с изясняване на собствените потребности, интереси и ценности.

 2. Разполагаш с определена свобода, в пределите на която можеш да действаш при избора на професия и трудова кариера.В основата на тази свобода стоят освен твоите потребности и интереси, така и професионалната квалификация, която предстои да придобиеш. Те насочват към осъзнатата или неосъзнатата необходимост за постигане на поставената цел за успешна професионална реализация. 

 3. Интересите, на които се базира твоят избор на професия могат да бъдат осъзнати и неосъзнати. Само осъзнатите интереси пораждат стимули и мотиви, които насочват непосредствената ти социална активност към придобиване на професионална компетентност за достигане на избраната от теб самия  цел на личностно кариерно развитие.

 4. В избора на професия обикновено човек не се ръководи само от един мотив, а от група мотиви.Основни са материалните/възнаграждение, допълнителни премии и придобивки/, духовните /удовлетворение от вида трудова заетост/ и социалните /престиж и възможност за израстване в професията/ мотиви. Оттук, в зависимост от доминиращите мотиви се формира и различно отношение към отделните професии /има модерни и  предпочитани, както и остарели и пренебрегвани професии /, т. е.  хората избират една или друга професия.