A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

Дневникът на успешния Лидер

Дневникът на успешния
Лидер

О:


Осведоменост  - да си осведомен означава да си добре информиран, да притежаваш достатъчно знания в дадена област

Страх  - да изпитваш страх означава едновременното преживяване на негативни чувства и емоции (тревога, безпокойство, напрегнатост, о - безсилване), предизвикани или от реална  заплаха, или от очакване за опасност,  или от вътрешно състояние на несигурност

Дългосрочна цел – крайният резултат, който осмисля всичките ти действия и усилия.

Разликата между цел и мечта е крайният срок!

Растеж – увеличаване и разширяване на знанията и уменията за социална адаптация.  Израстване в посока на прогресивно развитие.

Индивид – организъм, съществуващ като обособена единица. Отличава се с уникални личностни характеристики.

Обич – силна привързаност между хората, основана на взаимно безкористно приемане и подкрепа

Мисия – жизнен смисъл и себепосвещаване, до степен на саможертва. 

Мотивация – вътрешна или външна причина, която усилва правенето на стратегии, предприемането на действия и осъществяването на намерията  ни.

Резултат – последица от нашите действия и постъпки. Може да е материален продукт – получаване на сертификат за ниво владеене на англиийки език, а може да е и в посока нематериална /духовна промяна – подобряване на уменията за целеполагане, вследствие усилената подготовка за езиковия изпит за сертификат.

Страст – състояние на пълна отдаденост, вглъбеност по отношение на някаква идея, човек, предметна или дейност.

Личност - Човекът като индивид, с присъщите му духовни качества, характер и поведение.

Проблем - въпрос, повдигнат с цел търсене на алтернативи за промяна от сегашно състояние към желано състояние .

Цел – Това, към което човек се стреми, което трябва да осъществи.

Себепознание/Самосъзнание – осъзнаването и разпознаването на собствената самоличност: кой съм, какво мога, какво търся и искам да постигна. 

Себеотричане/Себеагресия – състояние на гняв и страх едновременно, водещо дo себенараняване/себеунищожаване. 

Умение – прилагане на знанията за успешното справяне със задчите  от всекидневието.

Уникален – неповторим и своеобразен модел на мислене, чувстване и поведение на даден човек. 

Ценност – принцип, образец или качество, което има стойност и е значимо в контекста на човешката история.